wycena obrazów, wycenić obraz, wycena antyków, ekspert obrazów, rzeczoznawca obrazów

Agencja Ekspercka Ad-Arte zajmuje się opracowywaniem i katalogowaniem kolekcji sztuki.
•  Katalogowanie kolekcji:

  - przegląd kolekcji wraz z oceną konserwatorską 

  - wykonanie dokumentacji opisowej obiektów w kolekcji

  - wykonanie zestawu fotografii obiektów

  - opracowanie i wydruk kart obiektów
 Proponujemy także stworzenie albumu kolekcji, w tym opracowanie, napisanie wstępu, obróbkę graficzną wydawnictwa i wydruk.
• Tworzenie kolekcji:

   Agencja Ekspercka Ad-Arte prowadzi nadzór merytoryczny i konserwatorski nad zbiorami dzieł sztuki.  Pomaga w tworzeniu
   modelu kolekcji, wyborze dzieł i pomoc w zakupie prac.


Wycena obrazów, dzieł sztuki i antyków, wykonywanie opinii, dokumentów do wywozu za granicę, doradztwem przy tworzeniu kolekcji.