wycena obrazów, wycenić obraz, wycena antyków, ekspert obrazów, rzeczoznawca obrazów

Dokumenty wywozowe

Agencja Ad-Arte przygotowuje dokumenty wywozowe, potwierdzające, że dzieła sztuki i antyki, nie przekraczające ustawowych progów,
nie wymagają zezwolenia na wywóz za granicę.

Służby celne wymagają od osób wywożących poza granice Polski dzieła sztuki, antyki, a często i dawne przedmioty o charakterze kolekcjonerskim, aby przedstawiły dokumenty potwierdzające, że dany obiekt nie wymaga zgody konserwatora zabytków (WUOZ).

Dokument wyceny i oceny jest wystawiany przez agencję ekspercką, gdy badany obiekt nie przekracza ustalonych w ustawie progów czasowych i wartościowych.

Podwójny dokument zawiera opis dzieła, pozwalający na jego identyfikację, zdjęcie, a także określenie czasu powstania dzieła i aktualną wartość rynkową. Dlatego też wykonanie powyższej dokumentacji wymaga dostarczenia obiektu do siedziby agencji na czas oględzin.


Przykładowe progi ustawowe:


KATEGORIA ZABYTKU

CZAS POWSTANIA

 WARTOŚĆ


1. Wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieła malarstwa,
  nieobjęte kategorią z pkt 4 i 5

mające więcej
niż 50 lat

     wyższa niż
    40 000 PLN


2. Wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastele

mające więcej
niż 50 lat

 wyższa niż
    16 000 PLN


3. Mozaiki, nieobjęte kategorią z pkt 1 i 2 oraz rysunki wykonane
  na dowolnym materiale i dowolną techniką

mające więcej
niż 50 lat

 wyższa niż
    12 000 PLN


4. Oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty

mające więcej
niż 50 lat

 wyższa niż
     16 000 PLN


5. Oryginalne rzeźby, posągi lub ich kopie wykonane tą samą techniką
   co oryginał, nieobjęte kategorią z pkt 1

mające więcej
niż 50 lat

 wyższa niż
     20 000 PLN


Koszt wykonania zestawu dokumentów do obiektu - 250 zł, bez dodatkowych badań obiektu.
Czas wykonania około 1. godz. Obiekt musi zostać dostarczony pod wskazany adres w celu dokonania oględzin.


Wycena obrazów, dzieł sztuki i antyków, wykonywanie opinii, dokumentów do wywozu za granicę, doradztwem przy tworzeniu kolekcji.